Kolektif Bildirgesi : Göçmensiz günü : Bizsiz 24 saat !1 MART GÜNÜ’NÜ TARIHI BIR GÜN’E ÇEVIRELIM

 

Biz, kadınlar ve erkekler, her türlü inançtan, her türlü politik görüşten ve her çeşit renkten, göçmen, göçmen soyları’ndan gelenler, ülkemize göçmenliğin getirmiş olduğu katıkılardan haberdar ve duyarlı vatandaşlar olarak, bazı politikacılar tarafından edilen, yakışığı kalmayan ve göçmenleri stigmatize ya da kriminalize eden konuşmalardan bıktık. Hatırlatalım ki, bir göçmen, asılları’ndan da öte diğerleri tarafından bu şekilde görünen
biridir. Bizler, politika güçleri ile aletleştirilen pejoratifleştirilmiş, kötüleyici bu terimi tekrardan uygulaştırmak ve yeniden yetkilendirmek istiyoruz.


Sosyal bağlarımızı tehdit eden yaygınlaştırılan önyargıları red ediyoruz. Fransa’yı her zaman yapılandıran, inşaa eden, geçmişten günümüze ve yarınlar adına göçmenlerin iyiliklerini bu şekilde inkâr edilmesini red ediyoruz. Ayrıca unutmayalım ki onları değerli kılmak bizim elimizdedir.

Göçmenler ve göçmen soylarından gelenler her defasında bir çok kez haklarını savunmak adına
eylemler düzenlemişlerdir. Sonuç olarak, önemsenmemiş ve küçümsenmişlerdir ! Bugün, “tüketimin gelişimin temel
motoru” olduğuna dair uygun görüldüğüne göre, bizler de bu gerçeği göz önünde bulundurarak harekete geçmek istiyor ve bu şekilde hoşnutsuzluğumuzu belirtmek istiyoruz.

“Yabancıların giriş, oturma ve iltica hakkı alabilme yasası” (“code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “- CESEDA), daha yaygın bir şekilde toplumlar arası “yabancıların Yasası” ismi altında bilinen bu yasa
1 Mart 2005 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yasa göçmenlik hususunu pragmatik bir şekilde kullanmayı simgeler. Farklı bir söyleyişle, Fransız Anayasası’nda CESEDA yasasının yürürlüğe girmesi, ekonomik kriterler dahilinde tercih edilen bir göçmenlik anlamına gelmesi demektir. “Göçmensiz bir gün” için bundan daha güzel bir gün bulamazdık. Bizler, göçmen, göçmen soylarından gelenler, ülkemize göçmenliğin getirmiş olduğu katıkılardan haberdar ve duyarlı vatandaşlar olarak, hepimiz birer tüketiciyiz ve ülkenin kalkınmasına her gün katkıda bulunuyoruz.

Yurttaşlık eylemimizin objektifi hepimizin genel refahlık adına bir katkısı olduğuna dair altına çizmektir. Hepimizde geleceğimizi değiştirebilme gücü vardır, bu gücü kullanalım!

 

1 MART TARIHI’NDE TÜKETIMI DURDURARAK VE / YA
DA ÇALISMAYARAK HAREKETE GEÇELIM


24 saat boyunca, iş merkezleri’nde, derneklerde, kamu görev yerleri’nde, ilkokullar’da ve liseler’de, universiteler’de, hastaneler’de, mağzalar’da, sanayi bölgeler’de, inşaat işleri’nde, tarımcılıkta, kamu hizmetleri’nde, basın’da, politika’da, yani kısacası her yerde ekonomik faaliyetleri durduralım ve hep birlikte bu güne katılalım.


FRANSA’DA ILK DEFA, KENT HAYATINA KATILMAMAYI KARAR VERDIK.
BU YOKLUKLA, VARLIGIMIZIN GEREKLILIGINI GÖSTERMEK ISTIYORUZ.


LJSI_bandeau_brino.pngIllustrations de Bruno Bessadi pour "La journée sans immigrés : 24h sans nous"